ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI
OPŠTE ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

Celokupan sadržaj na web sajtu jajaikobaja.com, opšteg je i informativnog karaktera bez ikakvih garancija bilo koje vrste. Administrator web sajta (vlasnik) ne može garantovati da je celokupan sadržaj (slike, tekstovi, recepti, saveti) kompletan, bez propusta i grešaka. Administrator ovog web sajta zadržava pravo da promeni sadržaj u bilo koje vreme i bez prethodnog upozorenja. Sve savete, informacije i tekstove preuzete direktno ili indirektno sa web sajta jajaikobaja.com, prihvatate na sopstvenu odgovornost.

Odgovornost za sadržaj

Web sajt jajaikobaja.com priprema svoj sadržaj sa velikim trudom i pažnjom tako što se zalaže za najviši mogući stepen tačnosti podataka. Međutim, web sajt jajaikobaja.com ne preuzima bilo koju pravnu odgovornost za netačnu informaciju i potpunost ponuđenih tekstova. Takođe, ne preuzima odgovornost za bilo kakvu štetu koja direktno ili indirektno proističe iz upotrebe ovog web sajta.

Odricanje od odgovornosti

Sajt koristite na sopstveni rizik i sopstvenu odgovornost. Web sajt jajaikobaja.com, kao ni bilo koje treće lice angažovano od strane web sajta u kreiranju, postavljanju i održavanju sajta, nisu odgovorni za materijalnu ili nematerijalnu, direktnu, indirektnu ili posledičnu štetu, kao i bilo koju drugu štetu koja nastane iz korišćenja ili je u nekoj vezi sa korišćenjem sajta ili njegovog sadržaja.

Odricanje od odgovornosti za web linkove trećih lica

Ovaj web sajt može da sadrži linkove ili pozivanja na web sajtove kojima upravljaju treća lica. Sadržaj koji je povezan sa spoljnim vezama - linkovima je van naše kontrole i našeg uticaja, pa zbog toga ne preuzimamo nikakvu odgovornost za takav sadržaj. Izričito odbacujemo vezu sa sadržajem stranica trećih lica do kojih vode linkovi naznačeni na našem web sajtu. Pre svega ne preuzimamo odgovornost ni za kakvo kršenje zakonskih odredaba ili povredu prava trećih lica na tim stranicama. Korišćenjem ovih linkova, napustićete ovaj web sajt i pristupiti drugom web sajtu na kome važe drugi uslovi korišćenja. Prema tome, ovim potvrđujete i saglasni ste da web sajt jajaikobaja.com nije odgovoran za dostupnost takvih spoljnih sajtova i nije odgovoran za sadržaj, usluge, proizvode ili druge materijale koji se nalaze ili su dostupni na tim sajtovima. Ukoliko odlučite da pristupite nekom od web sajtova na koje vode linkovi sa našeg sajta, činite to na sopstvenu odgovornost.


Obrazac za kontakt

Pošalji